เกี่ยวกับเรา

งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ เขตวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 02-890-1801 ต่อ 2112

อีเมล์: arit.edtech@gmail.com

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 -19.00 น.
วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. วันอาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.