เกี่ยวกับเรา

งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ เขตวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 02-890-1801 ต่อ 2112

อีเมล์: arit.edtech@gmail.com

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันสุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
และวันอาทิตย์ 8.30 - 16.30 น. หยุดให้บริการในวันเสาร์ วันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย และวันนักขัตฤกษ์